Bráničky a ploty

Bráničky a ploty

Exteriérové prvky, ktoré sú elektronické alebo mechanické.
Výplň môžu tvoriť rôzne materiály ako napríklad ťahokov, woodlook a polykarbonát.